top of page

Tuğçe Nur Yürür

WhatsApp Image 2022-12-17 at 22.12.00.jpeg
Tuğçe Nur Yürür

Psikolog

2022 yılında Beykent Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun olmuştur.
 

Staj ve iş deneyimleri:

İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı bölümünde bir ay gönüllü olarak staj yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji bölümünde staj yapmıştı. Staj deneyimi boyunca otizm spektrum bozukluğuyla ilgili çalışmalara dahil olmuştur.

Özel danışmanlık merkezlerinde staj yapma imkanı bulmuştur.
 

Eğitimler:

Istanbul Üniversitesi sürekli eğitim merkezinde Prof. Dr. Nusret Soylu tarafından verilen Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi almıştır.

Haliç Üniversitesinde Sanat Terapisi eğitimini tamamlamıştır.

Çocuk Değerlendirme ve Dikkat Testleri Kapsamında Bender-Gestalt Testi, Frostig Görsel Algı Testi, Ankara Gelişim Envanteri, D2 ve Frankfurter Dikkat Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi ve Gessell Gelişim Testi eğitimini tamamlamıştır.

Çiğdem Ergül tarafından verilen Floortime 101 eğitimini tamamlamıştır.

İstanbul Üniversitesi tarafından verilen Cognitive Assessment System (CAS) eğitiminde süpervizyon aşamasındadır.

 

İlgi Alanları:

Bilişsel beceriler (Yönetici işlevler, organizasyon, muhakeme, akıl yürütme, çalışma belleği, bilişsel esneklik, dikkat, okuma-yazma becerileri, işitsel dikkat, görsel beceriler)

Oyun becerileri geliştirme

Sosyal beceri, duygusal ifade, özgüven, yaratıcılık, sorunla baş etme ve problem çözme, arkadaşlık ve iletişim becerileri geliştirme

bottom of page