Hakkımızda

Nino Çocuk & Aile Danışmanlık Merkezi Nisan 2016 tarihinde Uzman Gelişim Psikoloğu Nurşah Ertan tarafından kurulmuştur.

 

Uzman ekibimiz tarafından

 • Oyun Terapisi,
 • Özel Eğitim,

 • Theraplay,

 • Cognitive Assessment System (CAS) Testi,

 • DIR® Floortime ve

 • Duyu Bütünleme Modeli uygulanmakta,

 • Gelişim takibi ve psiko-eğitsel danışmanlık yapılmaktadır.

Merkezimizde çalışılan bazı alanlar,  

 

 • Farklı Gelişen Çocuklar (Otizm Spektrum Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Gelişimsel Gecikmeler )

 • Duygusal Problemler (Kaygı ve korkular, özgüven eksikliği, öfke patlamaları, öfke kontrolü, duygu düzenleme, kardeş kıskançlığı, boşanma vb.)

 • Sosyal Becerilerde Yaşanan Güçlükler (Okula uyum, akranlarla ve yetişkinlerle iletişimde sorunlar, kişiler arası ilişkilerde özfarkındalık vb.)

 • Ebeveyn-Çocuk İlişkisinde Yaşanan Sorunlar (Sınır koyma, bağlanma, aile içi iletişim, ayrılık kaygısı vb.)

 • Akademik Sorunlar (Dikkat, kısa süreli hafıza, odaklanma, görsel hafıza, yönerge alma, işitsel işlemleme, planlama, muhakeme, hız, düşünme becerileri vb.)

 • Yönetici İşlevler (Planlama, esneklik, zaman yönetimi, çalışma belleği, organize olma, hedef koyma, çabalı kontrol, davranışı ketleme vb.)  

 • Duyu- Motor Algı Problemleri (Genel koordinasyon becerileri, kaba ve ince motor beceriler, duyusal hassasiyetler vb.)