top of page

Oyun Terapisi

Oyun birçok açıdan çocuk gelişimine katkıda bulunan çocukluğun güçlü gelişimsel özelliklerinden biridir. Oyun sayesinde çocuk motor-algı, bilişsel, duygusal ve sosyal kapasitesini ve yeterliliklerini geliştirir. Oyun çocuğun iç dünyasını, duygularını, mücadelelerini ve algısını ifade edebildiği kendine özgü bir alandır. Oyun sayesinde çocuk diğer kişilerle sosyal bağlar kurar; hayatındaki temaları ve yaşantılarını yeniden canlandırır ve yeni davranışlar ve beceriler öğrenir. Çünkü oyun çocuğun dilidir, iletişim ve ilişki kurma aracıdır. Dolayısıyla Montaigne'in dediği gibi "Çocuk oyunları sadece oyun değildir, bunları en ciddi etkinlikler olarak görmek gerekir."

Oyun terapisi, çocuk ve terapist arasındaki yoğun ve karşılıklı güvene dayanan bir ilişkiyi oluşturma aracıdır. Bu dinamik ilişkinin içersinde çocuk davranışlarını yeniden düzenler, benlik algısını ve kendine olan inancını netleştirir ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yardım eder. Bu terapi yönteminde önemli olan çocuk için veya çocuk adına bir şeyler yapılmasından ziyade çocukla beraber olma tutumudur. Merkezimizde çocuğun ihtiyacına göre farklı oyun terapisi yöntemleri uygulanmaktadır: 

 • Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

 • Yönlendirilmiş Oyun Terapisi

 • Kum Tepsisi Terapisi

 • Filial Terapi

 • Theraplay 

 • Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 

Hangi durumlarda kullanılabilir? 

 • Kaygı

 • Korku 

 • Bağlanma sorunları

 • Sosyal ilişkilerde zorlanma

 • Adaptasyon sorunları

 • İletişim ve kendini ifade etmede güçlükler

 • Tikler ve takıntılar 

 • Mükemmeliyetçilik 

 • Travmatik yaşantılar 

 • Öfke kontrolü ve davranış sorunları 

 • Tırnak yeme ve parmak emme

“Oyunlarımızla kendimizi keşfederiz.”  

– Ovidius 

bottom of page