top of page

Nurşah Ertan

Nurşah Ertan

Uzm. Gelişim Psikoloğu

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden onur derecesi ile mezun olmuştur. Yüksek lisansını Maltepe Üniversitesi Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamış ve Gelişim Psikolojisi Uzmanı ünvanını almaya hak hazanmıştır.

Üniversite eğitiminde altı aylık sürede Stockholm Üniversitesinde öğrenim görmüş, Stockholm’de farklı gelişim gösteren okul öncesi çağdaki çocuklarla uygulamalı çalışmalar yürütmüştür. Boğaziçi Üniversitesi’nde öğrenimi boyunca duygu ve davranış sorunları,

dikkat/öğrenme güçlükleri ve dürtüsellik problemi yaşayan, okul öncesi ve okul çağı çocuklarla gönüllü çalışmalar gerçekleştirmiştir

 

Sosyal beceri grup çalışmalarına liderlik yapmıştır. Yüksek lisans tezini “Okul öncesi çağdaki çocuklarda duygusal regülasyon, baş etme stratejisi geliştirme ve kendini denetleme becerisi arasındaki ilişki” üzerine yazmıştır.

2007-2008 yılları arasında iki farklı psikolojik danışmanlık merkezinde stajyer eğitim programına katılmış, bir yıl süreyle uzmanlar liderliğinde yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocukların duygusal ve sosyal gelişimini desteklemeye yönelik çalışmalarda bulunmuş ve ev çalışmalarını sürdürmüştür.

2009 yılında Prof.Dr. Byron ve Dr. Carl Norton’dan deneyimsel oyun terapisi eğitimi almıştır.Aynı yıl University of Southern California/Western Psychological Services(WPS) tarafından düzenlenen Duyu Bütünleme Eğitimini almıştır. Duyu bütünleme alanında ayrıca bir çok farklı workshopa katılmış, hizmet içi eğitimlerden faydalanmıştır.

Ergoterapist Oetter ve Richter tarafından verilen “Oral-Motor Yapıların Duyusal ve Postural Fonksiyonlar ile Entegrasyon” kursu son katılım gösterdiği eğitimler arasındadır. 

 

2012 yılından itibaren Amerikan Oyun Terapisi Derneği (APT) onaylı “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Gelişimsel Temas, 

Dışavurumcu Sanat Terapisi,(Genogram, Teröpatik Hikaye Anlatımı, Kukla Terapisi) Kum Tepsisi Terapisi, Cinsel İstismar ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarla Terapi”, “DEHB tanısı almış çocuklarla oyun terapisi” konularında Uzm. Klinik Psikolog Reyhana Seedat ile eğitim ve süpervizyon çalışmalarını tamamlamıştır. 

 

2014 yılında APT kayıtlı terapist Marlo Winstead tarafından uluslararası geçerliliği olan “Theraplay” ve “Marschak Etkileşim Methodu” eğitimini almıştır.

2015 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen EMDR 1.Düzey eğitimini tamamlamıştır.

2008-2015 yılları arasında özel bir danışmanlık merkezinde (EDEM) tam zamanlı Gelişim Psikolojisi Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2015 Ağustos- 2016 Nisan arasında farklı psikolojik danışmanlık merkezlerinde bağımsız hizmet vermiştir.

2016 Nisan tarihinde Nino Çocuk Aile Danışmanlık Merkezini kurmuştur.

Evli ve 2 çocuk annesidir. 

 

Eğitim

 

2007- 2008 Stockholm Üniversitesi, İlk çocukluk dönemi çalışmaları

 

2009 Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

 

2013 Maltepe Üniversitesi, Gelişim Psikolojisi Yüksek

 

 

Mesleki Eğitim

 

2009 Deneyimsel Oyun Terapisi (Prof. Dr. Byron &Carl Norton)

2009 Duyu Bütünleme (University of Southern California/Western Psychological Services)

2012 Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

2013 Filial Terapi, Gelişimsel Temas, Dışavurumcu Sanat Terapisi,(Genogram, Teröpatik Hikaye Anlatımı, Kukla Terapisi) Kum Tepsisi Terapisi, Cinsel İstismar ve Travmaya Maruz Kalmış Çocuklarla Terapi, DEHB tanısı almış çocuklarla oyun terapisi (Reyhana Seedat)

2014 Theraplay, Marschak Etkileşim Methodu (Marlo Winstead)

2014 Sosyal Beceri Eğitimi (Tuçe Ataş)

2015 Oral-Motor Yapıların Duyusal ve Postural Fonksiyonlar ile Entegrasyonu (Oetter ve Richter)

2015 EMDR 1. Düzey (DBE)

 

Uzmanlık alanları

Okul öncesi ve okul çağı çocuklarda Duyu-motor ve algı problemleri

Yönetici işlevlerde problemler (planlama, strateji üretme, bilgileri düzenleme, organize olma, karar verme, dikkat, problem çözme, yaratıcı düşünme, esnek düşünme, akıl yürütme, soyutlama, yorumlama, tahmin etme, davranışları düzenleme, çevreye uyum sağlama, duyguları kontrol etme)

Motor- koordinasyon güçlükleri ve buna bağlı duygu ve davranış problemleri

Hareket organizasyon ve planlamada problemler

Kendini düzenleme (self-regülasyon) becerilerinde güçlükler

Kendini denetleme (effortful control) problemleri

Dürtü ve dikkat problemleri

Akran etkileşim ve okul adaptasyon sorunları

Sosyal iletişim ve davranış sorunları

Anne-çocuk bağlanma problemleri

Sosyal beceri, duygusal ifade, özgüven, yaratıcılık, sorunla baş etme ve problem çözme, arkadaşlık ve iletişim becerileri geliştirme

 

Oyun becerileri geliştirme

bottom of page