top of page

DIR Floortime 

DIR Floortime modeli gelişimsel anlamda güçlük yaşayan çocuklar ve aileleri için geniş bir perspektif sunmaktadır. Modelin temelini oluşturan DIR şu anlama gelmektedir:

 

  • Developmental (Gelişimsel): Çocuğun gelişimsel olarak hangi gelişim basamağında olduğunu anlamak çalışmanın ilk aşamasıdır.

 

  • Individual Differences (Bireysel Farklılıklar): Her birey çevremizdeki uyaranları algılama ve onları işlemlemede çeşitli farklılıklar gösterir. Bu farklılıkları gözeten bir ortam hazırlamak Floortime uygulamaları için kritiktir.

 

  • Relationship-based (İlişki Temelli): Çocukla kurulan ilişkiden yola çıkarak çocuğun gelişimsel seviyesini arttırmaya yönelik olduğunu anlatır.

 

Bu model esas olarak oyun sırasında yere oturup çocuğun liderliğini ve ilgi alanlarını takip ederek onun dünyasına katılabilmeyi ve bu sırada ortak dikkat, amaçlı bir şekilde karşısındaki kişiyle ilişki kurma ve beraber sorun çözme gibi çeşitli becerilerini geliştirmeyi hedefler. Kısacası amaç ilişkisel bir temelde çocuğun kendine ve etrafındaki dünyaya yönelik farkındalığını arttırmaktır.

 

 

“Onların (çocukların) dünyasına girmekteki asıl hedefimiz, empati becerisine sahip, yaratıcı, mantıklı ve yansıtıcı bireyler olmasına yardımcı olmaktır.”

– Stanley I. Greenspan

bottom of page