top of page

Cognitive Assessment System (CAS)

Bilişsel Değerlendirme Sistemi (CAS), 5-17 yaş çocukların bilişsel becerilerini değerlendirmek amacıyla oluşturulmuş bir bataryadır.

 

CAS, sırasıyla Planlama, Eş Zamanlı Bilişsel İşlemler, Dikkat ve Ardıl Bilişsel İşlemler olmak üzere dört temel alt ölçekten oluşur ve bu dört ölçeğin her biri de üç alt testten oluşur. CAS bataryasının amaçları (1) öğrenmede ve akademik alanlarda güçlü ve desteklenmesi gereken alanların belirlenmesi, (2) çocuğun dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, uyaran eksikliğine bağlı öğrenme zorlukları, üstün zeka, zihinsel engel gibi farklı gelişimsel örüntülerinin belirlenmesi ve (3) bu bağlamda bilişsel bir müdahale programının oluşturulmasıdır. 

 

CAS bataryası yaş dönemlerine göre çocukların bilişsel ve zihinsel alanlardaki gelişimsel ihtiyaçlarını belirler. Bu bataryanın sonuçları, çocuğun planlama, dürtü kontrolü, strateji kullanma, ifade edici dikkat, seçici dikkat, dikkati sürdürebilmesi, görsel ve işitsel hafıza, yönerge alma, sıralama, muhakeme, sözel uzamsal algı ve hız gibi farklı bilişsel becerilerdeki güçlü veya geliştirilmesi gereken yanlarını ortaya koyar. Testi uygulayan uzman psikolog ya da psikolojik danışmanların yaptığı gözlemler ve değerlendirmeler sonucunda bu bilişsel alanların akademik performans alanları ile ilişkisi belirlenir ve ihtiyaç halinde gelişimsel bir müdahale programının uygulanması için terapistlere, eğitimcilere ve ailelere bir yol haritası çıkartır. 

 

Detaylı bilgi ve randevu için merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. 

 

“Eğer çocuklar bizim öğrettiğimiz yollarla öğrenmezlerse, biz de onların öğrendikleri yollarla öğretiriz.”

– Ivar Lovaas

bottom of page