top of page
Oyun Terapisi
Duyu-Motor Algı
Gelişim Takibi ve Danışmanlığı
DIR® Floortime

“Eylemlerimizin içeriği derinlemesine bir çözümlemeye tabi tutulacak olursa, insanların bütün yapıp etmelerinin yalnızca oyundan ibaret olduğu sonucuna varılabilir.” J. Huizinga

Cognitive Assessment System (CAS)
Psiko-Eğitsel Danışmanlık
bottom of page