Nilay Ayvaz 

Nilay Ayvaz 

Psikolog 

Nilay Ayvaz, 2018 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Lisans eğitimi esnasında  "Mika İle Cinsel İstismar'dan Korunmayı Öğreniyorum" isimli projede gönüllü olarak çalışmış, bir sömestr boyunca İzmir Bayraklı'da bulunan anaokullarında gözlemci, denetleyici olarak görev almış ve çocuklarla görüşmeler yapıp veri toplamıştır. Ayrıca yine İzmir Bayraklı'daki ortaokul öğrencileri ile istismardan korunmaya yönelik gerçekleştirilen projede gözlem ve veri girişi çalışmaları gerçekleştirmiştir. 

Dr. Öğretim Üyesi Türkan Yılmaz Irmak danışmanlığında "Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı ve İhmaline Yönelik Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi" isimli lisans tezi bulunmaktadır. 

2017 yılı yaz döneminde İzmir Bayraklı Adliyesi’nin Aile Mahkemesi’nde staj yapmıştır. Staj boyunca boşanmak üzere olan ya da boşanmış çiftler ile görüşmeler, ev ziyaretleri, duruşmalara katılım ve ebeveynleri boşanan ya da boşanmak üzere olan çocuklar ile görüşmeler yapmış, sosyal inceleme raporları yazmıştır. Ayrıca 2018 yılı bahar dönemi boyunca İzmir Mavişehir Panda Anaokulu’nda staj yapmış, 3-6 yaş arası çocukların gün boyu gerçekleştirdikleri tüm aktivitelere katılımda bulunmuş, gözlemler yapmış, kurum psikoloğu ile çocuk değerlendirme raporu hazırlamıştır.

Ağustos 2018’den bu yana Nino Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi ekibinde yer almaktadır.

Ekim 2018'de Türk Psikologlar Derneği bünyesinde gerçekleştirilen Denver2 Gelişimsel Tarama Testi uygulayıcı eğitimine katılmış ve Denver-II uygulayıcısı olmuştur.

Aralık 2018'de Ataşehir-Dilgem bünyesinde gerçekleştirilen Pep-r (Psikoeğitimsel Profil) Ölçeği eğitimine katılım sağlamıştır.